ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών

Διακοπή Πιλοτικής Λειτουργίας

Ψηφιακές Υπηρεσίες Αδειών Οδήγησης

Η πιλοτική λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών αδειών οδήγησης διακόπτεται προσωρινά ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες μετάπτωσης σε νέα υποδομή.

Οι υπηρεσίες θα τεθούν ξανά σε λειτουργία την Πέμπτη 18/03/2021 στον παρακάτω σύνδεσμο.

drivers-vehicles.services.gov.gr

Σε περίπτωση που είχατε αίτηση που δεν είχε υποβληθεί, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή, στη νέα έκδοση των ψηφιακών υπηρεσιών. Τα παράβολα που έχουν εκδοθεί θα εμφανιστούν αυτόματα στη νέα αίτηση.